Tại sao tắt máy xe, kính cửa sổ vẫn hoạt động?

Sau khi tôi mở cửa xe ra rồi đóng lại thì hết hiện tượng này. Xin hỏi như vậy có bình thường.

Nguồn: vnexpress.net